30 χρόνια Solaris!

Εικονογράφηση του 2019 για τα 30 χρόνια του Solaris.