Δημιουργική γραφή

Εικονογράφηση του 2015 για εργαστήριο δημιουργικής γραφής που έγινε στη Σύρο.