Εμπρός!

Εικονογράφηση αλληλεγγύης για το Εμπρός. 2021.