Γίνε μπάτσος

Εικονογράφηση εξωφύλλου και οπισθοφύλλου για δισκάκι του συγκροτήματος Μεθυσμένα Ξωτικά.