Βάλτους Χ

Εικονογραφήσεις για τις εκθέσεις και έκδοση, Βάλτους Χ.