Άνω

Εικονογράφηση για το φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου, Άνω. 2022.