Η μέρα της κρίσης!

Μονοσέλιδο που είχα φτιάξει για την Εφημερίδα των Συντακτών το 2014.