Χωματερή

Fanart στη «Χωματερή» του Λέανδρου. 2020.