Μικρός Ήρως

Εικονογράφηση για την έκθεση για τα 70 χρόνια του Μικρού Ήρωα. 2023.